Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a BZ-DT Kft - https://www.doncarplake.hu - címen található internetes portálján. Kérjük, szánjon egy kis időt az alábbiak alapos elolvasására.

1. Általános tudnivalók

A Don Carp horgásztó honlapjának használata kizárólag az alábbi használati feltételek alapján megengedett. Az Don Carp horgásztó fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a használati feltételeket bármikor megváltoztassa, kiegészítse, vagy mással helyettesítse.

2. A Don Carp Horgásztó honlapjának elérhetősége

Az Internet és a számítógéprendszerek esetleges túlterheltsége miatt az Don Carp horgásztó nem vállal felelősséget a Don Carp horgásztó oldal megszakítás nélküli rendelkezésre állásáért. Ezen felül a Don Carp horgásztó fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap üzemeltetését, illetve rendelkezésre bocsátását mindenkor és minden további nélkül, teljesen vagy részlegesen leállítsa, illetve korlátozza.

3. A Don Carp Horgásztó honlapjának, valamitn a honlap tartalmának és információinak használata

A Don Carp horgásztó által nyilvánosságra hozott összes információ a felhasználók részére – amennyiben nincs másképp megadva – térítésmentesen áll rendelkezésre. Minden látogató felhasználhatja és dokumentálhatja (letöltés) a felajánlott információkat saját információs célokra. Az információk minden más felhasználása vagy értékesítése, különösképpen azok sokszorosítása, megváltoztatása, bármilyen jellegű közzététele vagy hirdetése csak a Don Carp horgásztó, vagy a mindenkori információ-tulajdonos előzetes hozzájárulásával engedélyezett. A Don Carp horgásztó felhívja a figyelmet, hogy az információs tartalmak védelmi jogok körébe tartozhatnak; ilyen védelmi jogok (különösen név- vagy márkajogok) kivétel nélkül az Don Carp horgásztó-nál maradnak. A Don Carp horgásztó által rendelkezésre bocsátott minden információ kikeresését, összeállítását, és amennyiben ezek harmadik személytől származnak változatlan átvételét a legnagyobb gondossággal, a legjobb tudással és lelkiismerettel végezték el. Azonban minden felhasználó maga felelős a rendelkezésre bocsátott információk helyességének, teljességének és aktualitásának felülvizsgálatáért. A Don Carp horgásztó felelősségét az információk teljességének hiányáért, nem aktualizált voltáért, vagy azok tévességéért, valamint a rendelkezésre bocsátott információk felhasználó általi esetleges hibás interpretációjának mindenkori következményeiért a Don Carp horgásztó a súlyos gondatlanság és szándékosság eseteire korlátozza. 

A Don Carp horgásztó Honlap oldal használatának keretében a felhasználónak ezenkívül biztosítania kell, hogy a használattal, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységekkel semmilyen körülmények között:

  • nem okoz kárt személyeknek, különösképpen kiskorúaknak, vagy ezek személyi jogait nem sérti meg,
  • a rossz erkölcsbe nem ütközik,
  • szerzői jogokat, vagy egyéb tulajdonjogokat nem sért,
  • nem továbbít vírusos tartalmakat, ún. „Trójai falovakat”, vagy egyéb programokat, amelyek a szoftvert károsíthatják,
  • nem tölt fel, tárol vagy küld olyan hyperlinkeket vagy tartalmakat, amelyek feltöltésére, tárolására vagy küldésére a felhasználó nem illetékes, különösképp, ha ezek a hyperlinkek vagy tartalmak titoktartási kötelezettségekbe ütköznek, jog- vagy szerződésellenesek, illetve szándékosan rosszak, és/vagy nem terjeszt hirdetést vagy kéretlen e-mail-eket (un;Spam”), vagy valótlan figyelmeztetéseket vírusokról, hibás működésekről és hasonlókról, vagy nem szólít fel nyereményjátékokon, hólabda-rendszereken, hólabdalevél-, piramisjáték és hasonló akciókon való részvételre.

A Don Carp horgásztó nem felel olyan károkért, amelyek az információs ajánlattal való felhasználó általi visszaélés következtében állnak elő.

4. Linkek / harmadik személy által készített tartalmak

A Don Carp horgásztó honlap tartalmazhat linkeket és/vagy más utalásokat harmadik honlappal rendelkező személyre vonatkozólag. Összhangban a vonatkozó szabályozással a Don Carp horgásztó ezen honlappal rendelkező harmadik személy tartalmaiért sem felelősséget nem vállal, sem ezeket a honlap oldalakat és/vagy azok tartalmát nem vallja magáénak, mivel a Don Carp horgásztó-nak a meghamisított tartalmakra és információkra nincs befolyása.

5. Fontos figyelmeztetés a számítógépes vírusokkal kapcsolatban

Bár a Don Carp horgásztó mindent megtesz azért, hogy a Don Carp horgásztó Honlapjai vírusmentesek legyenek, nem szavatolható vagy garantálható, hogy a Don Carp horgásztó Honlapjai vírusmentesek. Saját védelme érdekében a Felhasználó tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket, ennek részeként pedig bármilyen információ, szoftver vagy dokumentum letöltése előtt futtasson le vírusellenőrzést.

6. Jelszóhasználati szabályok és felelősségek

A Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik, hogy bármely, a Honlapon való használatra kapott jelszót biztonságba helyezzen és rosszhiszemű használatukat elkerülje. Ha a felhasználó felfedezte, hogy jelszavához véletlenül egy jogosulatlan és/vagy harmadik személy is hozzáfért, vagy fennáll a rosszhiszemű használat veszélye, a Felhasználó köteles azonnal tájékoztatni erről a Don Carp horgásztó üzemeltetőjét. A Don Carp horgásztó kötelessége, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az érintett jelszó blokkolására. A fentiek mellett azonban a Don Carp horgásztó nem felelős semmilyen szerződéses, sérelmet okozó vagy egyéb alkalmazott jogi vonatkozásban olyan károkért, amely a Személyes Jelszavakkal való visszaélésből adódik, kivéve, ha ezt a visszaélést a Don Carp horgásztó egyik munkatársa vagy a Don Carp horgásztó megbízásából egy harmadik személy okozta szándékos vagy hanyag gondatlanságból. A Don Carp horgásztó fenntartja továbbá a jogot, hogy bármilyen különös indoklás nélkül törli vagy korlátozza a Felhasználó hozzáférési jogait a jelszóval védett területekhez, a Felhasználói Adatok zárolásával.

7. Korlátozott felelősség

A Don Carp horgásztó nem felelős semmilyen következetes kárért, különösen a profitveszteségért, műveletek törléséért vagy megszakításáért, vagy adatvesztésért, kivéve, ha az ilyen irányú felelősséget a törvény előírja.

8. Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Horgásztó Budapesttől 40 kilométerre! Don Carp Lake

Megközelítése roppant egyszerű M1 pályáról letérve 2 perc,
Mány irányában a hídon átérve rögtön bal kézre!

Megnézem térképen Tagsági kártya igénylés